Přeskočit navigaci

Zákazník: Nepřihlášen

Košík je prázdný

Slovenský eshop

FACEBOOK

Zboží v akci

Reklama

Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel
Musclenutrition s.r.o
Mlýnská 523
798 17 Smržice

IČ: 02399440
DIČ: CZ02399440

Kontaktní údaje                             
Telefon: 00420 582 381 201 Mobil: 00420 734 447 526

E-mail: info@dymatizeonline.cz  nebo obchod@dymatizeonline.cz . Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro platby předem:
Komerční banka  107-6282360297/0100.

Objednávka zboží

 • Vážení zákazníci, uvedené texty ke zboží a složení postupně upřesňujeme, aby odpovídalo novým směrnicím EU. Omlouváme se, ale vzhledem k náročnosti této akce a nutné spolupráci s výrobci mohou tyto úpravy trvat delší dobu. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam zboží na stránkách http://www.dymatizeonline.cz/ a http://www.dymatizeonline.sk  je katalogem zboží doplňků pro sportovce . Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Prodejce si vyhrazuje právo pozměnit druh šejkru, trička, sling bag, gym bag, gym towel v akčních balíčcích v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 • Zákazník má možnost měnit a doplňovat kontaktní, dodací nebo fakturační údaje (e-mailem nebo telefonicky) kdykoliv do samotného doručení zásilky.
 • Po odeslání objednávky, zákazník již nemůže objednané zboží měnit, doplňovat ani stornovat.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu si může ověřit na stránce Doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 • Prodávající negarantuje dodání za ceny uvedené v internetovém obchodě v případě, že se jedná o chybu (přepis) při administraci obchodu nebo v případě, že se výrazně změní nákupní cena u dodavatele.
 • Kupující se koupí na e-shopu www.dymatizeonline.cz a www.dymatizeonline.sk  zavazuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Zrušení objednávky

Dodavatel může bez udání důvodu (prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonátem) zrušit objednávku zákazníka do momentu vyexpedování zásilky, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. V případě, že nastane výrazná změna ceny (změny cen jsou předmětem změny v závislosti na současném kurzu USD) u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.  Zákazník je povinnen skontrolovat objednávku před tím než ji odešle!

Zaslání zboží

 • U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Závazným potvrzením objednávky je potvrzovací e-mail o přijetí objednávky. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník dopravy zboží je uveden v sekci "doprava" nebo v sekci "košík".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má dvě možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím PPL služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod variabilním symbolem (uvádějte číslo objednávky), který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Vrámci mezinárodního platebního styku nepřijímáme platby uskutečněné formou SHA a BEN. V případě, že nám budou bankou účtovány poplatky za přijatou platbu, budou zákazníkovi dodatečně vyúčtovány.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Na veškeré zboží (kromě zlevněného zboží z důvodu krátké nebo prošlé expirace) poskytujeme záruku po dobu jeho trvanlivosti - expirace. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Zákazník je povinný zkontrolovat ještě před otevřením správnost přijatého zboží ( druh, příchuť, gramáž a expiraci). Po otevření výrobku na tuto reklamaci již nebude brán zřetel.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat poškozené zboží koupené v internetovém obchodě dymatizeonline.cz nebo nekompletní dodávku, vyplní formulář v sekci "Kontakt", kde uvede zejména typ výrobku, jeho kod, číslo prodejního dokladu, popis závady a požadovaný způsob vyřízení. V případě závady zboží spůsobené počas přepravy nebo v případě chybějícího zboží je zákazník povinný ponechat si originální přepravní balení (krabici) ve kterém byla zásilka přepravena + výplň zásilky pro další řešení reklamace prodejce s přepravcem. Do troch pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel či výrobce ihned (po obdržení reklamovaného zboží) posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace (nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží). Dodavatel se snaží odstranit vadu bez zbytečného odkladu a v co nejkratším čase, avšak lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení                                                                                                                      

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonen 89/2012Sb (§ 1829 odst. 1), Občanského zákoníku a to i bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@dymatizeonline.cz nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka.

Po písemném oznámení zákazník zašle zboží zpět na adresu dodavatele doporučeným balíkem (NE dobírkou), kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být kompletní
 • Musí být přiložen doklad o koupi
 • Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží zaslané na dobírku, nebude převzato).
 • Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to v termínu 30 dnů od data odstoupení.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle.

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. 

Nepřevzetí zásilky

Kvůli velkému množství falešných objednávek jsou všechny IP adresy monitorované našim speciálním systémem a kdykoliv jsou právně použitelné.

Nepřevzetím zásilky zasílané na dobírku ani v úložní době na depe nebo na výdejním místě (tzv. PPL ParcelShop) či při opakovaném doručení přepravcem, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce vždy elektronicky nebo telefonicky informován o odeslání balíku, může měnit adresu doručení před odoslaním i do 7 dnů od obdržení zásilky přepravcem, veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí zásilky bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. 
Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky. Původní cena zásilky bude navýšena o částku podle skutečně vynaložených nákladů na nové doručení.

V případě nepřevzetí zásilky, neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů, předá prodejce pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami . Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "Můj účet".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na  nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Upozornění:

 • Před zahájením jakéhokoli tréninku nebo užíváním doplňku výživy se poraďte s Vaším sportovním lékařem.
 • Prodejce v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním.
 • Užívání doplňků výživy pouze na vlastní odpovědnost.
 • Doplňky výživy se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy. Doplňky výživy nejsou vhodné pro registrované sportovce a osoby mladší 18 let.
 • Odesláním objednávky jste souhlasili s našimi obchodními podmínkami a také jste se obeznámili s těmito upozorněními.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

 

 

 

 

 

Reklama
Rybářské potřeby | Zahradní nábytek | Ubytování v Chorvatsku
Nářadí Simon | Katalog WWW stránek | Krby a kamna